Felt like flying (2015) (gefotografeerd, getekend en gescand)